NGH Hypnoterapeuter – Forretningsplan

Danske NGH Hypnoterapeuter forretningsplan v.2016-2017

Faktuelle oplysninger
Navn: Danske NGH Hypnoterapeuter
Web: www.NGHdanmark.dk

Hvad

Danske NGH Hypnoterapeuter opbygning:

Danske NGH Hypnoterapeuter administreres af et frivilligt sekretariat
Sekretariatet varetager hjemmesiden, regnskabet og den årlige kongres, samt administrerer Facebook gruppen.

Formål

At afholde en årlig kongres med henblik på at inspirere, networke og få fagligt udbytte.
Foredragsholderne har mulighed for at ”reklamere” for deres kursusvirksomhed.
Der er mulighed for workshops.
Der er tid til kollegial sparring og brobygning.

At inddele landet i aktive lokalafdelinger, med henblik på at inspirere, networke og få fagligt udbytte lokalt.

At holde en eller flere uddannelsesdage med forskellige målgrupper, eks. dage der primært henvender sig til fuldtidsterapeuter samt dage der henvender sig til fritidsterapeuter. Dage med forskellige faglige niveauer.

Sidst men ikke mindst, at stå sammen internt som eksternt, for at højne niveauet og blive betragtet som en seriøs sammenslutning med professionelle medlemmer. At lære den brede befolkning hvem vi er og hvad vi kan. At skille os ud fra det grå marked.

Dvs. Synlighed – Anerkendelse – Kvalitet – Faglig udvikling.

Hvem

Faglig sammenslutning for Danske NGH Hypnoterapeuter på alle niveauer.

Medlemskab

Alle Danske NGH Hypnoterapeuter kan blive medlemmer af NGH Danmark.
Et medlemskab af Danske NGH Hypnoterapeuter koster 500 kr. årligt og opkræves i september.
Alle skoler/uddannelsessteder som opfylder NGH Danmark’s krav, kan mod et gebyr på 1000 kr. opføres på Danske NGH Hypnoterapeuter hjemmeside.

Krav til Uddannelsessteder/skoler

Skoler og uddannelsessteder der ønsker at stå opført på Danske NGH Hypnoterapeuter hjemmeside, skal dokumentere en NGH godkendt instruktør uddannelse. samt undervisningsmateriale der er godkendt af NGH.
Endvidere forpligter de sig til at informere sekretariatet om nyuddannede hypnoterapeuter.
NGH Danmark forbeholder sig retten til at slette skoler der ikke overholder ovenstående.

Danske NGH Hypnoterapeuter byder nyudannede hypnoterapeueter velkommen i vores lokale sammenslutning, og henviser til nærmeste lokalafdeling.

Medlemskrav

Medlemmer af Danske NGH Hypnoterapeuter skal dokumentere gyldig certificering fra NGH.

Lokalafdelinger

De lokale afdelinger bestræber sig på at afholde minimum 3 årlige møder, gerne flere.

Sekretariatet

Sekretariatets medlemmer mødes efter behov.

Alle medlemmer kan til enhver tid rekvirere referater fra møderne.

Kasserer

Kassereren administrerer indtægter og udgifter.

Lægge budgetter i forbindelse med arrangementer.

Fremlægger sammenslutningens regnskab til det øvrige sekretariat ved årsafslutning.

Økonomi

Indtægter fra medlemsbetalingen anvendes til drift (10%) samt til opnåelse af sammenslutningens mål (90%).
Til drift regnes hjemmesideudgifter, mødeafholdelse mv. Alle medlemmer kan til enhver tid udbede sig en kopi af regnskabet fra kasseren.

Ændringer

Alle betalende medlemmer af NGH Danmark er kan til enhver tid komme med forslag til ændringer. Disse forslag lægges ud til afstemning, blandt betalende medlemmer, inden næste kontingentopkrævning.

Facebook

Denne gruppe er beregnet udelukkende til sparring og vidensdeling samt at skabe sammenhold. Alle kan stille spørgsmål for at højne vores profession og styrke vores sammenhold.

Det forventes, at ovenstående samt vores etiske regler bliver overholdt. – og hvis ikke, vil opslaget blive slettet. Henvendelser og forespørgsler til Sekretariatet bedes sendt på mail til info@ngh-danmark.dk

Administration – find dem her

* Danske NGH Hypnoterapeuter administreres af et frivilligt sekretariat, der tager sig af opdatering af hjemmesiden, svarer på mailhenvendelse, herunder indkomne forslag til ændringer af forretningsbetingelser, holder styr på økonomien, arrangerer kongres. Alt sammen i henhold til de medlemsbestemte forretningsbetingelser.

HUSK af give sekretariatet besked hvis du skifter kontaktoplysninger.

Vi anbefaler at du opsætter din mail til altid at modtage mails fra NGH Danmark.

NGH Hypnoterapeuter

Sidebar