Hypnoseforening

National Guild of Hypnotists (NGH) er en international hypnoseforening, som har over 12.000 medlemmer verden over.
Danske NGH certificerede hypnoterapeuter og instruktører står bag denne hjemmeside.

NGH – er en kompleks og professionel hypnosesammenslutning

Som de Danske NGH cetificerede hypnoterapeuter samarbejde med.

Bidrag til hypnoseforeningens arbejde

Som medlem af Danske NGH hypnoterapeuter og uddannet NGH-hypnotisør har man mulighed for at bidrage med sin viden til de øvrige medlemmer. Dermed kan man få hands-on på hypnosearbejdet og aktivt bidrage til at videreudvikle hypnosesammenslutningens arbejde.

Nyuddannede hypnotisører, som ønsker medlemskab af hypnosesammenslutningen, Danske NGH Hypnoterapeuter, kan rette henvendelse til NGH USA. Det samme er gældende for fornyelser af medlemskaber i Danske NGH Hypnoterapeuter.

NGH Sekretariat​

Sekretariatet består af:

Sidebar

Etiske regler for hypnoseforeningen

Generelt

§1
De etiske regler er bindende for alle medlemmer af Danske NGH Hypnoterapeuter.

§1.2
Medlemmerne skal arbejde for at fremme klientens ønske om personlig og psykisk udvikling og sundhed.

Forhold til klienten

§2
Medlemmerne har tavshedspligt overfor de informationer, der fremkommer før, under og efter hypnosen, med mindre der foreligger samtykke fra klienten. Generelle problematikker kan dog diskuteres i anonymiseret form.

§2.1
Optagelser af fotos, video eller bånd i forbindelse med hypnosen skal meddeles klienten og må ikke videregives uden samtykke.

§2.2
I forbindelse med scene- eller anden hypnose med tilskuere, må hypnotisøren ikke udstille klienten eller klienterne på en krænkende eller respektløs måde.

§2.3
Medlemmet må ikke udnytte sin stilling som hypnotisør / hypnoterapeut til skade for klienten.

§2.4
Klienten må ikke udsættes for fysiske eller verbale seksuelle krænkelser.

Forhold til kollegaerne

§3
Medlemmerne skal behandle kollegaer med respekt.

§3.1
Forventer en hypnotisør/hypnoterapeut, at der vil blive rejst sag imod ham/hende, er pågældende forpligtiget til øjeblikkelig at rette henvendelse til NGHdanmark.